DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ NAŠICE – GRAD NAŠICE

POLAZAK U VRTIĆ

Polazak u vrtić predstavlja za svako dijete veliku promjenu u životu, važan događaj za njega i roditelje. Za mnogu djecu je to prvo odvajanje od roditelja. Iz zaštićene i poznate okoline dijete dolazi u novu i nepoznatu situaciju, u novi prostor i među nove ljude.

Mora proći određeno vrijeme tijekom kojega će se dijete uvjeriti kako se roditelj uvijek vraća po njega i tijekom kojega će upoznati novu okolinu te upoznati i zavoljeti svoje odgojiteljice i nove prijatelje.

Naravno da je djeci teško kad se moraju odvojiti od roditelja, ali odvajanje je ipak važan dio normalnog procesa odrastanja svakog djeteta.

Što možemo očekivati u vrijeme prilagodbe?

 • reakcije na fiziološkom planu: odbijanje hrane, odbijanje spavanja, probavne smetnje
 • reakcije u ponašanju: plač, agresivnost, povučenost
 • regresija u ponašanju: kod djeteta se javljaju oni oblici ponašanja koji su karakteristični za neku raniju fazu razvoja (primjerice, mokrenje, sisanje prsta…)

Svoj strah od odvajanja djeca dakle mogu izražavati različito, i te reakcije se mogu pojavljivati i u vrtiću i kod kuće. Međutim, sve te promjene su prolaznog karaktera i proći će kad se dijete prilagodi novom prostoru, djeci, odraslima, novim pravilima i novom načinu života.

Važno je da roditelji pokažu djetetu razumijevanje njegovih osjećaja. Ne treba nikad ismijavati dijete zbog plača ili straha od odvajanja. Sasvim je normalno da se neka djeca rasplaču kad roditelj odlazi.

Što možemo učiniti?

Prije polaska u vrtić:

 • Pričajte s djetetom o tome što se radi u vrtiću i što ga očekuje. Imajte na umu:  do 3g. dijete je više usmjereno na odraslu osobu (tvoja teta će biti s tobom), s 4g. na igračke, s 5g. na vršnjake igru s njima
 • Privikavati dijete na „vrtićku“ organizaciju dana (obroci, dnevni odmor…)
 • Prošetati do vrtića, izvana pogledati zgradu, igralište
 • Kupovinu i pripremu stvari za vrtić, učiniti s djetetom
 • Polazak u vrtić tretirajte kao normalnu stvar u životu djeteta – ne pokazivati tugu, strah, uznemirenost. Budući da su djeca senzibilna za emocije roditelja i u svom ponašanju često izražavaju ono što roditelji osjećaju, djetetova adaptacija i prihvaćanje vrtića u velikoj mjeri ovisi i o tome kako roditelj doživljava polazak djeteta u vrtić, kakav stav ima prema vrtiću, te kakva je bila priprema djeteta za vrtić.

A kada dođe vrijeme za vrtić…

 • Tokom prva 2 tjedna (minimalno 1 tjedan) preporučuje se skraćeni boravak djeteta u grupi. Ne ostajati odmah i na spavanju. Postupno produžavati boravak.
 • Dopustite djetetu da ponese od doma omiljenu  igračku ili  predmet, to smanjuje osjećaj nesigurnost.
 • Ne uvoditi dodatne promjene u djetetovu životu.
 • Treba se oprostiti s djetetom kad ga ostavljate u vrtiću i recite mu „vratit ću se po tebe“ – ne bježati, treba se pobrinuti da dijete zna da roditelj odlazi.
 • Ne produžavati opraštanje jer to uznemiruje dijete. Ostati smiren, strpljiv, nježan, ali odlučan. Uvesti ritual, npr. zagrliti, dati pusu i mahnuti.
 • Budite točni kad dolazite po dijete. Vašim kašnjenjem dijete postaje nesigurno, nestrpljivo i nepovjerljivo.
 • Pričati s djetetom po povratku iz vrtića (o aktivnostima u vrtiću, prihvatiti iskazane osjećaje ljutnje, tuge – ne ga pitati da li sutra želi  ići u vrtić…).
 • Pred djetetom ne komentirati “svi su plakali, bilo je grozno…“
 • Voditi dijete u vrtić koliko god je moguće redovito, pogotovo u vrijeme prilagodbe. Nakon pauze od vrtića, dijete će morati „odraditi“ prilagodbu ispočetka.
 • Naoružajte se ljubavlju i strpljenjem!
 • VAŽNO JE OSTVARITI DOBAR KONTAKT S ODGOJITELJIMA,  JER ONI POSTAJU VAŽNE OSOBE U ŽIVOTU DJETETA I DIJETE ĆE BITI SMIRENIJE I OSJEĆAT ĆE SE SIGURNIJE AKO VIDI KAKO NJEGOVI RODITELJI RAZGOVARAJU S ODGOJITELJIMA LJUBAZNO I S POVJERENJEM. 

Priredila: Biljana Matijašević, mag. psych.

18. Olimpijski festival dječjih vrtića

U Našicama je 21.svibnja 2019. godine održan 18. Olimpijski festival dječjih vrtića osječko-baranjske županije. Cilj ove manifestacije je njegovanja vrijednosti olimpizma kod najmlađih članova našega društva kao i stvaranje navika zdravoga življenja. U našem vrtiću djeca se od najranije dobi navikavaju na kretanje, bavljenje sportskim aktivnostima, razvijaju svoje tjelesne sposobnosti, osnažuju spoznajni i emocionalni život novim iskustvima.  Potiče se prijateljstvo, razumijevanje različitosti, empatija,  natjecanje u fair play ozračju. 

Ovogodišnji olimpijski festival održan je na gradskom stadionu, a prijavilo se jedanaest vrtića. U pet sportskih disciplina se natjecalo četiristo djece. Sveukupni pobjednik je DV Zvončić Našice-Grad Našice, drugo mjesto osvojila je ekipa Sjenčice iz Osijeka, a treće Dječji vrtić Đakovo. Dječji vrtić Lane iz Osijek osvojio je trofej Fair play.

Vjerujemo da će i ovaj događaj biti jedno lijepo iskustvo utisnuto u srca i sjećanja mališana.

Sve su popratili i mediji, a više o svemu se može vidjeti na linkovima:

Sretno, do slijedećeg Olimpijskog festivala!

Snježana Kanđera,

    magistra predškolskog odgoja

Javna nabava – Radovi izgradnje zgrade Područnog dječjeg vrtića u Jelisavcu

Dječji vrtić Zvončić Našice – Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti radova izgradnje Područnog dječjeg vrtića u Jelisavcu. Predmet nabave obuhvaća radove izgradnje samostojeće zgrade dječjeg vrtića u naselju Jelisavac s pripadajućom infrastrukturom te vanjskom i unutarnjom opremom vrtića ukupne površine obuhvata zgrade i pripadajućeg dvorišta sa parkiralištem 3.123,00 m2,  građevinske bruto površine same zgrade 412,48 m²,  visine najvišeg dijela zgrade iznad kote uređenog terena 6,00 m. Kapacitet Područnog dječjeg vrtića – dvije skupine vrtićke dobi, ukupno 40 djece. Sastavni dio je i izgradnja površina za promet u mirovanju sa 19 PM za osobna vozila.

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi i prilozima koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu informativno pogledati ovdje, a preuzeti na stranicama elektroničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Ponude se dostavljaju isključivo elektroničkim putem posredstvom elektoničkog oglasnika javne nabave do 20. svibnja 2019. godine do 12:00 sati. (Izmjena Dokumentacije)

Ovaj projekt provodi se u sklopu mjere 7: “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Podmjere 7.4.: “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” – provedba tipa operacije 7.4.1.: “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”, a financira se iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Izmjena 1_Dokumentacija o nabavi

Izmjena 1_Troškovnik

Prilozi

Odgovori na upite

Obavijest o izmjeni Dokumentacije o nabavi

Radovi izgradnje Područnog dječjeg vrtića u Jelisavcu

Dječji vrtić Zvončić Našice – Grad Našice, kao javni naručitelj, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave radova male vrijednosti. Predmet nabave su radovi izgradnje Područnog dječjeg vrtića u Jelisavcu, građevine javne i društvene namjene – dječji vrtić, kolni prilaz, parkiralište i pješačka površina, 3. skupine, sve u sklopu mjere 7: “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Podmjere 7.4.: “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” – provedba tipa operacije 7.4.1.: “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”, a financira se iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu radova javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana. Javni naručitelj objavljuje nacrt Dokumentacije o nabavi, informativni troškovnik te priloge potrebne za provedbu postupka javne nabave, u kojima se nalaze prethodno navedene obvezne informacije, ovdje i na internetskim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH).

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja, do zaključno sa 16. travnja 2019. godine, zainteresirani gospodarski subjekt može elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni. Nakon provedenog savjetovanja razmotrit će se sve primjedbe i prijedlozi, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima i objaviti na internetskim stranicama.

Obavijest_Prethodno savjetovanje

Dokumentacija o nabavi

Troškovnik

Prilozi

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

POSJETA MEDICINSKE SESTRE VRTIĆU

U odgojno-obrazovnoj skupini „Leptirić“ dana 22.03. 2019. godine u goste je došla Željka Gjurić, medicinska sestra iz Opće županijske bolnice Našice, ispred Hrvatske udruge medicinskih sestara (HUMS). Ovaj susret je organiziran kako bi se djeca upoznala sa zanimanjem medicinske sestre, čime se ona bavi i na koji način.

Nakon što je opisala djeci svoje zanimanje i neke od samih postupaka i situacija u radu, gospođa Željka prezentirala je kratko predavanje o higijeni i opasnostima na koje djeca uvijek trebaju paziti.

Djeci je pokazala dio sredstava s kojima radi pri svakodnevnom obavljanju posla: medicinske kape, zavoje, gaze, rukavice, zaštitne maske. Demonstrirala je kako se pravilno služi pojedinom opremom. U interakciji s djecom podijelila je nekolicinu uzoraka, da ih djeca i sama probaju primijeniti na njoj. Pomagala im je i objašnjavala postupke rada. Na ovom susretu gostovala su djeca iz skupine „Pčelica“. Po završetku aktivnosti djeca su svoju gošću nagradila crtežima koje su izradila za ovu prigodu.

 

Tekst i fotografije: Željka Moguš, odgojiteljica