O nama

Dječji vrtić Zvončić Našice – Grad Našice jedinstvena je predškolska ustanova za područje Grada Našice te Općina Donja Motičina i Podgorač. Optimalna smo predškolska ustanova koja različitim programima obuhvaća oko 400 djece. Ostvarujemo odgojno-obrazovne programe za djecu od 3 godine do polaska u školu:

– cjelodnevni boravak (7-10 sati)
– poludnevni boravak (4-6 sati)
– posebni program katoličkog vjerskog odgoja koji je verificiran od strane Ministartstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i odobren od Hrvatske biskupske konferencije

Posebni programi verificirani od strane MZOS Republike Hrvatske:

– Glazbeno-dramska igraonica
– Rano učenje stranog jezika
– Igraonica „Igre u vrtiću“ (za djecu od 3 do 6 godina koja nisu obuhvaćena niti jednim od navedenih programa)
– Predškola (za djecu godinu dana prije polaska u osnovnu školu iz naselja u kojima nema vrtića)

Nastojimo biti i jesmo stručna, profesionalna ali prije svega ljudska potpora djeci s teškoćama u razvoju, kao i njihovim obiteljima. Posebna pažnja se posvećuje potencijalno nadarenoj djeci s kojom se realizira poseban program rada.

S djecom i za djecu rade 35 radnika.

Zadaća svih odgojno-obrazovnih radnika u vrtiću je ostvarivanje njege, zaštite i odgojno-obrazovnog procesa prilagođenog razvojnim mogućnostima djece s uvažavanjem djetetovih individualnih i posebnih potreba.

Odgovarajućim zdravstvenim sadržajima nastojimo već u najranijoj dobi utjecati na dječji tjelesni razvoj i usvajanje pozitivnih stavova prema zdravlju, prehrani, higijeni i svime što na bilo koji način može utjecati na dječji tjelesni razvoj i usvajanje pozitivnih navika.

Odgojno-obrazovni rad provodi se u skladu s Nacionalnim kurukulumom za rani i predškolski odgoj i obrazovanje predškolske djece koje je donijelo MZOS prosvjete i športa Republike Hrvatske.

 

vrtic_danas

KOLIKI SMO I KAKVI SMO?

Koliki smo?:
– 3 vrtića (Našice, Podgorač, Donja Motičina),
– 12 skupina primarnog programa,
– 1 skupina vjerskog programa (katolički),
– 5 skupina programa predškole,
– 1 skupina igraonice, igre u vrtiću (traje cijelu godinu)
– 1 skupina za rano učenje engleskog jezika

Matični vrtić u Našicama je objekt namjenski građen (u dvije etape: 1. – 1958. i 2. – 1977.).
U 1319 m2 unutrašnjeg prostora vrtića, od kojeg su većinom prostori za boravak i igru djece teško zadovoljava sve potrebe smještajnih kapaciteta. Upravo iz navedenog razloga 1 skupina primarnog programa te skupina predškole rade u poslijepodnevnim terminima.

U programu predškole djeca se u pratnji odgojiteljice prevoze autobusom do matičnog vrtića u Našicama. Troškove prijevoza plaća Grad Našice.

U područnim vrtićima radi po 1 odgojna skupina. Djeca su, uglavnom, predškolski obveznici.

Radno vrijeme:
– matičnog vrtića u Našicama je od 6.00 do 17.00 sati,
– PV Podgorač od 6.45 do 12.45 sati i
– PV Donja Motičina od 7.00 do 13.00 sati.

GDJE SE NALAZIMO I KAKO NAS MOŽETE KONTAKTIRATI?

Matični vrtić Našice smješten je u prekrasnom okruženju zaštićene park-šume u samom centru grada neposredno uz našičke dvorce.
Preko 4634 m2 vanjskog prostora te bogatstvo i ljepota prirodnog okruženja idealni su uvjeti za boravak djece u prirodi. Ovo je zaista pravi vrtić u prirodi. Uz mnoštvo igrala vrtić ima i svoj «mini» voćnjak, povrtnjak, kompostište i prometni poligon.

JOŠ INFORMACIJA O:

Organizaciji rada u matičnom vrtiću

vrtić radi u dežurstvu:
jutarnjem:
1 skupina od 6.00 sati (gornji dio vrtića)
1 skupina od 6.30 sati (donji dio vrtića)

poslijepodnevnom:
1 skupina od 15.30 do 17.00 sati (gornji dio vrtića)

– od 7.00 sati radi većina odgojiteljica 1. smjene
– druga smjena radi od 9.30 do 15.30 sati,
– 1 odgojiteljica koja radi u 2. smjeni radi od 11.00 do 17.00 sati,
– voditeljica programa predškole također radi od 07.30 do 13.30 sati

Organizaciji obroka:
– zajutrak od 7.00 do 8.00 sati (svakodnevno voće, najčešće jabuke dostupne cijeli dan),
– doručak od 8.00 do 9.00 sati (različite vrste kruha, namaza, kuhani obroci: griz, žganci, tarana i sl.) ,
– ručak od 11.45 do 12.30 sati,
– 1. užina u 14.00 sati,
– 2. užina u 16.00 sati.

Organizaciji dnevnog odmora:
– djeca koja imaju potrebu za snom odlaze na spavanje poslije 12.00 sati – omogućeno ima je spavanje do 14.45 sati (i prema osobnim potrebama svakog djeteta – odmor uz slikovnicu, priču, glazbu)

Upisima u vrtić:
Upisi u vrtić se provode uz suglasnost Osnivača i prema Odluci o upisu djece u vrtić koju donosi Upravno vijeće vrtića.
za upis je potrebno priložiti:
– potvrdu o zaposlenju,
– rodni list djeteta,
– ostalu dokumentaciju kojom se može ostvariti prioritet pri upisu (djeca invalida domovinskog rata; djeca iz obitelji s troje i više djece; djeca zaposlenih roditelja; djeca s teškoćama u razvoju; djeca samohranih roditelja i djeca uzeta na uzdržavanje; djeca u godini pred polazak u osnovnu školu, djeca roditelja koja primaju dječji doplatak).

tijekom upisa roditelj dobije:
– pismo dobrodošlice,
– upute o provođenju upisa djece u vrtić,
– obrazac zahtjeva za upis u vrtić,
– letak: Priprema djeteta za vrtić,
– letak osobne iskaznice vrtića.
– rezultati upisa dostavljaju se roditeljima poštom do sredine ili kraja lipnja kada se organizira i sastanak za sve roditelje novoupisane djece.

– prije polaska djeteta u vrtić potrebno je izvaditi liječničku potvrdu, a po dolasku donijeti: papučice, rezervnu odjeću, gornji dio pidžame ukoliko dijete spava te ostalo prema dogovoru s odgojiteljicom.