O nama

O nama

 

 

Dječji vrtić Zvončić Našice – Grad Našice jedinstvena je predškolska ustanova za područje Grada Našice te Općina Donja Motičina i Podgorač. Optimalna smo predškolska ustanova koja različitim programima obuhvaća oko 400 djece. Ostvarujemo odgojno-obrazovne programe za djecu od 3 godine do polaska u školu:

 

 

 • cjelodnevni boravak (7-10 sati)
 • poludnevni boravak (4-6 sati)
 • posebni program katoličkog vjerskog odgoja koji je verificiran od strane Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i odobren od Hrvatske biskupske konferencije

 

Posebni programi verificirani od strane MZOS Republike Hrvatske:

 

 

 • Glazbeno-dramska igraonica
 • Rano učenje stranog jezika
 • Igraonica „Igre u vrtiću“ (za djecu od 3 do 6 godina koja nisu obuhvaćena niti jednim od navedenih programa)
 • Predškola (za djecu godinu dana prije polaska u osnovnu školu iz naselja u kojima nema vrtića)

 

 

Nastojimo biti i jesmo stručna, profesionalna ali prije svega ljudska potpora djeci s teškoćama u razvoju, kao i njihovim obiteljima. Posebna pažnja se posvećuje potencijalno nadarenoj djeci s kojom se realizira poseban program rada.

 

 

S djecom i za djecu rade 35 radnika.

 

 

Zadaća svih odgojno-obrazovnih radnika u vrtiću je ostvarivanje njege, zaštite i odgojno- obrazovnog procesa prilagođenog razvojnim mogućnostima djece s uvažavanjem djetetovih individualnih i posebnih potreba.

 

 

Odgovarajućim zdravstvenim sadržajima nastojimo već u najranijoj dobi utjecati na dječji tjelesni razvoj i usvajanje pozitivnih stavova prema zdravlju, prehrani, higijeni i svime što na bilo koji način može utjecati na dječji tjelesni razvoj i usvajanje pozitivnih navika.

 

 

Odgojno-obrazovni rad provodi se u skladu s Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj i obrazovanje predškolske djece koje je donijelo MZO Republike Hrvatske.

 

 

KOLIKI SMO I KAKVI SMO?

 

 

Koliki smo?:

 • 3 vrtića (Našice, Podgorač, Donja Motičina),
 • 11 skupina primarnog programa,
 • 1 skupina vjerskog programa (katolički),
 • 5 skupina programa predškole,

 

 • 1 skupina igraonice, igre u vrtiću
 • 1 skupina za rano učenje engleskog jezika

Matični vrtić u Našicama je objekt namjenski građen (u dvije etape: 1. – 1958. i 2. – 1977.).

U 1319 m2  unutrašnjeg prostora vrtića, od kojeg su većinom prostori za boravak i igru djece teško zadovoljava sve potrebe smještajnih kapaciteta. Upravo iz navedenog razloga 1 skupina primarnog programa radi u poslijepodnevnom terminu.

U programu predškole djeca se u pratnji odgojiteljice prevoze autobusom do matičnog vrtića u Našicama. Troškove prijevoza plaća Grad Našice.

 

 

Za područje općine Podgorač također se provodi program predškole s jednom skupinom djece u prostoru PV Podgorač.

 

 

U područnim vrtićima radi po 1 odgojna skupina primarnog programa. Djeca su, uglavnom, predškolski obveznici.

 

 

Radno vrijeme:

 • matičnog vrtića u Našicama je od 00 do 17.00 sati,
 • PV Podgorač od 45 do 12.45 sati i
 • PV Donja Motičina od 00 do 13.00 sati.

GDJE SE NALAZIMO I KAKO NAS MOŽETE KONTAKTIRATI?

Matični vrtić Našice smješten je u prekrasnom okruženju zaštićene park-šume u samom centru grada neposredno uz našičke dvorce.

Preko 4634 m2  vanjskog prostora te bogatstvo i ljepota prirodnog okruženja idealni su uvjeti za boravak djece u prirodi. Ovo je zaista pravi vrtić u prirodi. Uz mnoštvo igrala vrtić ima i svoj «mini» voćnjak, povrtnjak, kompostište i prometni poligon.

 

Organizacija rada u matičnom vrtiću

vrtić radi u dežurstvu:

jutarnjem:

1 skupina od 6.00 sati (gornji dio vrtića) 1 skupina od 6.30 sati (donji dio vrtića) poslijepodnevnom:

1 skupina od 15.30 do 17.00 sati (gornji dio vrtića)

 • od 00 sati radi većina odgojiteljica 1. smjene
 • druga smjena radi od 30 do 15.30 sati
 • 1 odgojiteljica koja radi u smjeni radi od 11.00 do 17.00 sati
 • voditeljica programa predškole radi od 15 do 13.15 sati

odgojiteljica poslijepodnevne skupine primarnog programa radi od 12.00 do 18.00 sati

 

Prehrana djece:

 • zajutrak od 00 do 8.00 sati (svakodnevno voće, najčešće jabuke dostupne cijeli dan),
 • doručak od 00 do 9.00 sati (različite vrste kruha, namaza, kuhani obroci: griz, žganci, tarana i sl.) ,
 • ručak od 45 do 12.30 sati,
 • užina u 14.00 sati,
 • užina u 16.00 sati.

Dnevni odmor djece:

 • djeca koja imaju potrebu za snom odlaze na spavanje poslije 00 sati – omogućeno im je

 

spavanje do 14.45 sati (i prema osobnim potrebama svakog djeteta – odmor uz slikovnicu, priču, glazbu)

Upisi u vrtić:

Upisi u vrtić se provode uz suglasnost Osnivača i prema Odluci o upisu djece u vrtić koju donosi Upravno vijeće vrtića.

Za upis je potrebno priložiti:

 • potvrdu o zaposlenju i potvrdu o primanjima (plaći),
 • rodni list djeteta,
 • ostalu dokumentaciju kojom se može ostvariti prednost pri upisu (djeca invalida domovinskog rata; djeca iz obitelji s troje i više djece; djeca zaposlenih roditelja; djeca s teškoćama u razvoju; djeca samohranih roditelja i djeca na skrbi u drugoj obitelji; djeca u godini pred polazak u osnovnu školu, djeca roditelja koja primaju dječji doplatak).

 

Rezultati upisa dostavljaju se roditeljima poštom do sredine ili kraja lipnja kada se organizira i sastanak za sve roditelje novoupisane djece.

Prije polaska djeteta u vrtić potrebno je izvaditi liječničku potvrdu, a po dolasku donijeti: papučice, rezervnu odjeću, gornji dio pidžame ukoliko dijete spava te ostalo prema dogovoru s odgojiteljicama.