Vrtićanci iz Podgorača

Od 02.10 do 06.10. obilježili smo Dječji tjedan. U mnoštvu aktivnosti djeci je najzanimljivija radno-stvaralačka aktivnost “Izradi igračku”. Ove godine su sami izradili frizbi (od papirnatih tanjura), kućicu za male igračke, te “kišni štap”. Bili su ponosni jer su sami napravili igračke i sretni jer su ih nosili kući. Usput su naučili da nije sav otpad smeće. Naime, kućicu su pravili od ambalaže deterdženta, a kišni štap od kartonske role.

U tjednu od 9.10. do 13.10. planirane aktivnosti su bile vezane uz Dane kruha – dane zahvalnosti. Nisu znali od čega nastaje brašno. Pogledali smo film “Od zrna do kruha”, pročitali nekoliko slikovnica na tu temu, a sami su u mužaru pokušali usitniti pšenicu i zaključili da to nije ni malo lako. Tradicionalno svake godine mijesimo kiflice koje vrlo brzo nestanu.

Tekst i fotografije: Tihana Barić