JEDNOSTAVNA NABAVA – USLUGE STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA

Dječji vrtić Zvončić Našice – Grad Našice, kao naručitelj, sukladno Pravilniku o provedbi jednostavne nabave u vrtiću, provodi postupak jednostavne nabave usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića Zvončić u Našicama koji obuhvaćaju građevinsko-obrtničke, elektrotehničke i strojarske radove.

Svi podaci vezani za postupak nabave nalaze se u Pozivu na dostavu ponuda kojeg zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti ovdje.

Projekt energetske obnove zgrada i korištenja obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, vezano uz provedbu operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”, referentni broj poziva: KK.04.2.1.03, sufinancira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Dokument objavljen 10.04.2018.