JAVNA NABAVA – RADOVI ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ U NAŠICAMA

Grafički prilozi za sve radove_DVZ

Dječji vrtić Zvončić Našice – Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti radova energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića Zvončić u Našicama. Predmet nabave obuhvaća građevinsko-obrtničke, strojarske i eletrotehničke radove čijim se izvođenjem očekuje bitno smanjenje troškova održavanja vrtića, poboljšanja toplinskih svojstava vrtića te posljedično manji potencijalno negativan učinak na okoliš.

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi i prilozima koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti ovdje ili na stranicama elektroničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Ponude se dostavljaju isključivo elektroničkim putem posredstvom elektoničkog oglasnika javne nabave do 1. ožujka 2018. godine do 12:00 sati.

Ovaj projekt izvođenja radova energetske obnove zgrada i korištenja obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, vezano uz provedbu operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”, referentni broj poziva: KK.04.2.1.03 sufinancira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Dokumentacija o nabavi_DV Zvončić

ESPD-obrazac

Troškovnici

Grafički prilozi za sve radove

 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

 Odluka o odabiru