Dječje poduzetništvo u Podgoraču

S obzirom da nam se unazad nekoliko godina projekt dječjeg poduzetništva pokazao kao uspješan nastavili smo ga i ove godine. Spajamo dvije stvari – recikliranje (djeca izrađuju uporabne predmete od otpada) i poduzetništvo (izlažu svoje proizvode i za njih dobiju dobrovoljne priloge) te se zato zove “Od poduzetnog djeteta do poduzetnika”.

Roditelji su se pokazali kao izvrsni suradnici. Poslali su: stare rifle, stare cd-e, limenke od kave, limenke od pašteta, staklenke, čepove (plastične, metalne, plutene), ostatke svijeća, dugmad, vunu. Djeca su nekoliko tjedana (tijekom travnja i svibnja) vrijedno izrađivala: podmetače za čaše od starih cd-a, privjeske za ključeve (od dugmadi, od drvenih oblutaka, od plutenih čepova, od vune), vaze od staklenki, magnete za hladnjak (od metalnih i plastičnih čepova), kasice-prasice od limenki, svijeće u limenkama od pašteta, sapune.  U  dio obojanih limenki djeca su zajedno s roditeljima posadila biljke čuvarkuće. Kolegica Antonija Pavlović nam je pomogla i od starih rifli sašila pregače.

Dana 31.5. 2019. godine napravili smo izložbu dječjeg stvaralaštva ispred Vatrogasnog doma u Podgoraču. U prijevozu predmeta i postavljanju izložbe te prezentiranju dječjih radova pomagali  su roditelji. Izložba je bila vrlo dobro posjećena, djeca su prezentirala  svoje proizvode, objašnjavala kako su ih napravila te za što se mogu koristiti. Od prikupljenog novaca planiramo platiti ulaznice u Vili Magic u Đakovu i boravak  kod mađioničara J. Ciganovića. Ove godine idemo 11.lipnja. To je zajedničko druženje djece i roditelja za kraj godine i već je postalo tradicionalno. Djeca jako vole ovaj izlet. Na pozornici pokažu roditeljima kratki program koji pripremimo za njih. Nakon toga svi zajedno pogledaju mađioničarsku predstavu našeg domaćina, a onda slijedi igra na imanju (na trampolinu, ljuljačkama, klackalicama, nogomet) i ono što najviše vole, kupanje u bazenu.

 Tekst i fotografije:

 Tihana Barić, odgojiteljica

18. Olimpijski festival dječjih vrtića

U Našicama je 21.svibnja 2019. godine održan 18. Olimpijski festival dječjih vrtića osječko-baranjske županije. Cilj ove manifestacije je njegovanja vrijednosti olimpizma kod najmlađih članova našega društva kao i stvaranje navika zdravoga življenja. U našem vrtiću djeca se od najranije dobi navikavaju na kretanje, bavljenje sportskim aktivnostima, razvijaju svoje tjelesne sposobnosti, osnažuju spoznajni i emocionalni život novim iskustvima.  Potiče se prijateljstvo, razumijevanje različitosti, empatija,  natjecanje u fair play ozračju. 

Ovogodišnji olimpijski festival održan je na gradskom stadionu, a prijavilo se jedanaest vrtića. U pet sportskih disciplina se natjecalo četiristo djece. Sveukupni pobjednik je DV Zvončić Našice-Grad Našice, drugo mjesto osvojila je ekipa Sjenčice iz Osijeka, a treće Dječji vrtić Đakovo. Dječji vrtić Lane iz Osijek osvojio je trofej Fair play.

Vjerujemo da će i ovaj događaj biti jedno lijepo iskustvo utisnuto u srca i sjećanja mališana.

Sve su popratili i mediji, a više o svemu se može vidjeti na linkovima:

Sretno, do slijedećeg Olimpijskog festivala!

Snježana Kanđera,

    magistra predškolskog odgoja

Čudak Šumek

U organizaciji DV Zvončić Našice, 7. svibnja 2019. godine, u našičkom Domu kulture je gostovalo kazalište iz Zagreba „Mala scena“. Djeci je prikazana predstava „Čudak Šumek“ kroz koju smo se podsjetili koliko je važno biti brižan prema svojoj obitelji, susjedima i prirodi koja nas okružuje. Djeca su se spontano uključivala u doživljaje likova na sceni, proživljavajući njihove situacije i sretan završetak ispričane priče.

Tekst i fotografije:

Snježana Kanđera,

magistra predškolskog odgoja

Javna nabava – Radovi izgradnje zgrade Područnog dječjeg vrtića u Jelisavcu

Dječji vrtić Zvončić Našice – Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti radova izgradnje Područnog dječjeg vrtića u Jelisavcu. Predmet nabave obuhvaća radove izgradnje samostojeće zgrade dječjeg vrtića u naselju Jelisavac s pripadajućom infrastrukturom te vanjskom i unutarnjom opremom vrtića ukupne površine obuhvata zgrade i pripadajućeg dvorišta sa parkiralištem 3.123,00 m2,  građevinske bruto površine same zgrade 412,48 m²,  visine najvišeg dijela zgrade iznad kote uređenog terena 6,00 m. Kapacitet Područnog dječjeg vrtića – dvije skupine vrtićke dobi, ukupno 40 djece. Sastavni dio je i izgradnja površina za promet u mirovanju sa 19 PM za osobna vozila.

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi i prilozima koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu informativno pogledati ovdje, a preuzeti na stranicama elektroničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Ponude se dostavljaju isključivo elektroničkim putem posredstvom elektoničkog oglasnika javne nabave do 20. svibnja 2019. godine do 12:00 sati. (Izmjena Dokumentacije)

Ovaj projekt provodi se u sklopu mjere 7: “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Podmjere 7.4.: “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” – provedba tipa operacije 7.4.1.: “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”, a financira se iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Izmjena 1_Dokumentacija o nabavi

Izmjena 1_Troškovnik

Prilozi

Odgovori na upite

Obavijest o izmjeni Dokumentacije o nabavi

Radovi izgradnje Područnog dječjeg vrtića u Jelisavcu

Dječji vrtić Zvončić Našice – Grad Našice, kao javni naručitelj, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave radova male vrijednosti. Predmet nabave su radovi izgradnje Područnog dječjeg vrtića u Jelisavcu, građevine javne i društvene namjene – dječji vrtić, kolni prilaz, parkiralište i pješačka površina, 3. skupine, sve u sklopu mjere 7: “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Podmjere 7.4.: “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” – provedba tipa operacije 7.4.1.: “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”, a financira se iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu radova javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana. Javni naručitelj objavljuje nacrt Dokumentacije o nabavi, informativni troškovnik te priloge potrebne za provedbu postupka javne nabave, u kojima se nalaze prethodno navedene obvezne informacije, ovdje i na internetskim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH).

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja, do zaključno sa 16. travnja 2019. godine, zainteresirani gospodarski subjekt može elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni. Nakon provedenog savjetovanja razmotrit će se sve primjedbe i prijedlozi, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima i objaviti na internetskim stranicama.

Obavijest_Prethodno savjetovanje

Dokumentacija o nabavi

Troškovnik

Prilozi

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju