Veselje u vrtiću

U dječjem vrtiću realizirane su zajedničke aktivnosti povodom njegovanja slavonske tradicije – poklada. Kroz lutkarski kolaž „Iza maske lice kriti“ djeca su uživala u lutkama klauna, miševa, psa, mačke, praščića, novinara i njihovim dogodovštinama koje su pripremile odgojiteljice: Jasna Majer, Jadranka Lukavski, Ivana Neznanović i Valentina Vondrak. Poseban doživljaj bila je interaktivna igra animatorice klauna s lutkom Ćire koji je razveselio svu djecu bećarcem. Veselje se uz ples, glazbu i udaraljke nastavilo po hodnicima i sobama vrtića.

Tekst i fotografije: Valentina Vondrak

Kraljevna na zrnu graška

U našičkom Domu kulture gostovalo je kazalište Mala scena iz Zagreba, u organizaciji DV Zvončić Našice-Grad Našice.

Mališanima iz Našica i Podgorača prikazana je predstava “Kraljevna na zrnu graška”. 

Djeca su bila aktivna tijekom susreta s glumcima, sudjelovala su u pojedinim dijelovima predstave.

Zajedno s glumcima pjevala su zanimljive songove.

Bio je ovo još jedan doživljaj popularne bajke koja živi i danas, u srcima i mašti naših mališana.

                                                                            Tekst i fotografije: S. Kanđera

Ostali dokumenti

Financijski izvještaj od 1.1.-31.12.2019. godinu

Bilješke uz financijski izvještaj od 1.1.-31.12.2019. godinu

Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za pedagošku 2019./2020. godinu

Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada za 2018./19. godinu

Kurikulum dječjeg vrtića Zvončić Našice-Grad Našice za pedagošku godinu 2019./20.

Program suzbijanja korupcije u pedagoškoj 2019./2020. godini

Plan nabave roba, usluga i radova za 2019. godinu

Izjave – Sukob interesa

Bilješke uz financijski izvještaj za 2018. godinu 

Financijski izvještaj za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Popis sklopljenih ugovora za 2018. godinu

Bilanca na dan 31.12.2017. godine

Bilješka uz financijski izvještaj 2017. godinu

Izvještaj o obvezama za razdoblje od 1.1.2017. do 31.12.2017. godine

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Pravilnik o provedbi jednostavne nabave

Davanje suglasnosti o na Pravilnik o provedbi jednostavne nabave

Popis sklopljenih ugovora za 2015. godinu

Donacije koje smo dobili u 2015. godini

Pravilnik bagatelna nabava

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Izjave o nepostojanju sukoba interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi