17. olimpijski festival dječjih vrtića

Četrdeset dječaka i djevojčica našeg vrtića sudjelovalo je 10. svibnja ove godine na 17. olimpijskom festivalu dječjih vrtića Osječko-baranjske županije. Osim našega sudionici su bili polaznici još jedanaest vrtića. Djeca su se natjecala u skoku u dalj, bacanju loptice u dalj, trčanju na 50 m, štafeti 4×25 m te malom nogometu. Sve sportske discipline su bile za dječake i djevojčice. U bacanju loptice u dalj naša djevojčica je osvojila brončanu medalju. Srebrno odličje je osvojila također djevojčica u skoku u dalj, dok je dječak osvoji zlato u disciplini bacanje loptice u dalj. Čestitke svim sudionicima na srčanosti i postignućima!

Tekst i fotografije: Snježana Kanđera

VRTIĆANCI U POSJETI SREDNJOJ ŠKOLI

Predškolska djeca, kao što se zna, uče najbrže i najlakše o svijetu oko sebe. A danas su istinu puno toga naučili posjetivši radionice na Danu otvorenih vrata Srednje škole Isidora Kršnjavoga. Program Dana otvorenih vrata Srednje škole i ove je godine zadivio naše predškolce različitim radionicama te su djeca išla od učionice do učionice i poput doživljavanja filmskog dokumentarca učila o svemu. A moglo se naučiti uistinu puno toga: od arheologije, glagoljice, 3d modeliranja, filma o zlatnom rezu, frizura…Posebno ih se dojmila radionica „Kemija u svakodnevnom životu: od vatre do plastike“ koju je s učenicima vodila profesorica Tomislava Špehar. Jednako atraktivna im je bila radionica „Sunčev sustav“ koju su vodile profesorice Marina Međurečan i Marta Božić u kojoj su djeca slikala zvijezde u Sunčevom sustavu, a putem razgovora s profesoricama nadogradili su znanja o planetima budući da se i u vrtiću uči o plenetima.  Najslađa im je bila, naravno, radionica učenika slastičarske struke koju su vodile profesorice Zdenka Crndić i Željka Horvat u kojoj su djeca kušala jagodu u čokoladi, mafine i slatkiše različitih oblika.  Posebno se zahvaljujemo na toplom prijemu profesorice Manuele Kojić koja nam je bila vodič po srednjoj školi. Bio je to za našu predškolsku djecu dan ispunjen prekrasnim doživljajima na kojima svima koji su tome doprinijeli šaljemo jedno veliko hvala.

 

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA VRTIĆA

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07. i 94/13.) i članka 53. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Našice – Grad Našice Upravno vijeće dana 2. svibnja 2018. raspisuje

N A T J E Č A J

ZA IMENOVANJE RAVNATELJA VRTIĆA

UVJETI ZA RADNO MJESTO: Prema odredbama članka 37., stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07. i 94/13.) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u Dječjem vrtiću (NN br. 133/97.)

UVJETI ZA RADNO MJESTO RAVNATELJA:

  1. osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika

  2. najmanje 5 godina radnog iskustva u djelatnosti predškolskog odgoja

Ravnatelj se imenuje na četiri godine.

Uz prijavu za natječaj kandidati su dužni dostaviti:

  • životopis s opisom dosadašnjeg rada s vlastoručnim potpisom,
  • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
  • dokaz o radnom iskustvu (preslika radne knjižice ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice),
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
  • potvrda Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07. i 94/13.), ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja,
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (Čl. 25. stavak 2.), ne stariji od 6 mjeseci,
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (Čl. 25. stavak 4.), ne stariji od 6 mjeseci.

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objave natječaja.

Prijave se podnose na adresu:

DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ NAŠICE – GRAD NAŠICE

31500 NAŠICE, Dore Pejačević 4, s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu“

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

NATJEČAJ ZA RAVNATELJA – Dokument objavljen 02.05.2018.

Poziv za prijavu projekata u području unapređenja usluga za djecu rane i predškolske dobi

DV ZVONČIĆ

NAŠICE-GRAD NAŠICE

Poštovani roditelji!

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Republike Hrvatske objavilo je Poziva za prijavu projekata u području unapređenje usluga za djecu rane i predškolske dobi, u smislu produženog radnog vremena dječjih vrtića, odnosno uvođenje dvosmjenskog rada kako bi se zadovoljile potrebe djece i roditelja, zaposlili novi odgojitelji i tehničko osoblje.

Vrtići bi radili najduže do 21 sat. Grad Našice se, kao osnivač dječjeg vrtića, priprema za prijavu na navedeni Javni poziv. Kako bismo imali valjane podatke želimo ispitati potrebe roditelja za smjenskim radom u dječjim vrtićima.

Naglašavamo da dijete može u vrtiću boraviti najduže 10 sati (npr. od 6-16, 11-21h).

Sadašnji polaznici vrtića će svoje potrebe iskazati ispunjavanjem potreba na prijepisnici, dok će naši budući korisnici istu potrebu navesti u Zahtjevu za upis za pedagošku 2018./19. godinu.

Srdačno!

Ravnateljica

Snježana Kanđera,

magistra predškolskog odgoja

JEDNOSTAVNA NABAVA – USLUGE STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA

Dječji vrtić Zvončić Našice – Grad Našice, kao naručitelj, sukladno Pravilniku o provedbi jednostavne nabave u vrtiću, provodi postupak jednostavne nabave usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića Zvončić u Našicama koji obuhvaćaju građevinsko-obrtničke, elektrotehničke i strojarske radove.

Svi podaci vezani za postupak nabave nalaze se u Pozivu na dostavu ponuda kojeg zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti ovdje.

Projekt energetske obnove zgrada i korištenja obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, vezano uz provedbu operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”, referentni broj poziva: KK.04.2.1.03, sufinancira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Dokument objavljen 10.04.2018.