JAVNA NABAVA – RADOVI ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ U NAŠICAMA

Grafički prilozi za sve radove_DVZ

Dječji vrtić Zvončić Našice – Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti radova energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića Zvončić u Našicama. Predmet nabave obuhvaća građevinsko-obrtničke, strojarske i eletrotehničke radove čijim se izvođenjem očekuje bitno smanjenje troškova održavanja vrtića, poboljšanja toplinskih svojstava vrtića te posljedično manji potencijalno negativan učinak na okoliš.

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi i prilozima koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti ovdje ili na stranicama elektroničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Ponude se dostavljaju isključivo elektroničkim putem posredstvom elektoničkog oglasnika javne nabave do 1. ožujka 2018. godine do 12:00 sati.

Ovaj projekt izvođenja radova energetske obnove zgrada i korištenja obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, vezano uz provedbu operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”, referentni broj poziva: KK.04.2.1.03 sufinancira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Dokumentacija o nabavi_DV Zvončić

ESPD-obrazac

Troškovnici

Grafički prilozi za sve radove

RADOVI ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ U NAŠICAMA

Dječju vrtić Zvončić Našice, kao javni naručitelj, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti radova energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića “Zvončić” u Našicama u sklopu projekta Energetske obnove zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, vezano uz provedbu operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”, referentni broj poziva: KK.04.2.1.03, koji se financira iz bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj.

Temeljem članka 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17), putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) i na internetskim stranicama Dječjeg vrtića Zvončić Našice – Grad Našice http://www.vrtic-nasice.hr/ javni naručitelj objavljuje na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: nacrt Dokumentacije o nabavi, u kojoj se nalaze prethodno navedene obvezne informacije, informativne troškovnike za sve vrste radova iz predmeta nabave te priloge potrebne za provedbu postupka javne nabave.

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja, do 7. veljače 2018.g., zainteresirani gospodarski subjekt može elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni. Nakon provedenog savjetovanja razmotrit će se sve primjedbe i prijedlozi zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima i objaviti na internetskim stranicama.

Obavijest o prethodnom savjetovanju u ovom postupku javne nabave, prethodno navedeni obvezni podaci te ostali podaci i prilozi potrebni za provedbu postupka javne nabave nalaze se na ovoj stranici.

Obavijest o prethodnom savjetovanju

Dokumentacija o nabavi

Troškovnici

Grafički prilozi

Izvješće o Prethodnom savjetovanju_DVZ